Privacy-statement – Huisartsenpraktijk Achterberg – Nieuwegein
Header afbeelding

Privacy-statement

Algemeen privacy statement huisartsenpraktijken


De huisartsen van Huisartsenpraktijk Achterberg werken mee aan wetenschappelijk onderzoek van de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Hiermee wordt bijgedragen aan het verbeteren van de huisartsenzorg nu en in de toekomst.


Dit betekent dat in Huisartsenpraktijk Achterberg gegevens van de patiënten verzameld kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat bijvoorbeeld om gegevens over gezondheidsklachten, medicijngebruik, laboratoriumuitslagen of ziektes.

Dit soort gegevens staan in uw medisch dossier in de praktijk. Deze gegevens worden voor wetenschappelijk onderzoek op twee manieren verzameld:

1. Geanonimiseerd. Hierbij zijn alle persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, BSNnummer verwijderd. Dit betekent dat al tijdens de verzameling van de gegevens niemand kan zien over wie de informatie gaat. Ook bij verdere verwerking van de gegevens kan niemand weten van wie de gegevens zijn.

2. Niet geanonimiseerd. Niet geanonimiseerde verzameling van gegevens kan nodig zijn voor het onderzoeken van nieuwe diagnostiek of behandelingen. Bij deze studies is namelijk uw
persoonlijke medewerking nodig. Bij dit soort studies doet u dan ook alleen mee nadat u goed geïnformeerd bent over de studie door uw huisarts en/of een onderzoeker. Daarna wordt uw
uitdrukkelijke toestemming voor de verzameling van uw gegevens gevraagd. Zodra dan met uw toestemming de benodigde gegevens voor het onderzoek verzameld zijn, worden deze voor
verdere verwerking in het onderzoek wel geheel ontdaan van uw persoonsgegevens.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek?
Laat dit dan weten aan uw huisarts. Hij of zij zal dit in uw gegevens registreren waardoor uw gegevens niet verzameld worden voor onderzoek.

Mocht u geen bezwaar hebben tegen anonieme verzameling van uw gegevens, maar u wilt niet persoonlijk benaderd worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek dan kunt u dit ook laten weten aan uw huisarts.

Informatie over de manier van verzamelen van uw gegevens, en over wetenschappelijke onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd door de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht vindt u op
Privacy – UMC Utrecht.